Loading...
Negatieve rente

Negatieve rente

Kantoorbeleid inzake negatieve rente voor de afdeling Onroerend Goed

Vanaf 1 juli 2020 berekent de ING Bank (alwaar wij onze derdengeldenrekening hebben ondergebracht) negatieve rente over het saldo op die rekening. Deze negatieve rente wordt door ons doorbelast aan cliënten. Daarbij is voor de afdeling Onroerend Goed het volgende van toepassing

Bij leveringen

Negatieve rente zal worden berekend naar het huidige tarief van -0,5%. Uitgaande van een gemiddeld ‘verblijf’ van 5 dagen op onze derdengeldenrekening komt dit neer op €6,85 per € 100.000,00, zijnde € 3,42 per partij.

Dit wordt verwerkt in de volgende staffels:

  • 0 – € 250.000: € 8,55 (afgerond € 8,50) per partij (ex BTW)
  • € 250.000 – € 400.000: € 13,68 (afgerond € 13,50) per partij (ex BTW)
  • € 400.000 – € 550.000: € 18,81 (afgerond € 18,50) per partij (ex BTW)
  • € 550.000 – € 750.000: € 25,65 (afgerond € 25,50) per partij (ex BTW)
  • € 750.000 – € 1.000.000: € 34,20 (afgerond € 34,00) per partij (ex BTW)
  • € 1.000.000 – € 1.500.000: € 51,30 (afgerond € 51,00) per partij (ex BTW)
  • € 1.500.000 – € 2.000.000: € 68,40 (afgerond € 68,00) per partij (ex BTW)
  • boven € 2.000.000: tarief op te vragen bij KB

Voor het berekenen van de te gebruiken staffel gebruiken we als uitgangspunt de koopprijs + 5% (in verband met kosten overdrachtsbelasting, makelaars etc). Een koopsom van € 240.000,00 komt dus met 5% opslag uit op € 252.000 en valt dus in de staffel € 250.000 – € 400.000.

Bij waarborgsommen:

Ter zake bij ons gestorte waarborgsommen rekenen we -0,5% (op jaarbasis) over het bedrag x het aantal dagen dat het bij ons staat (is vanaf de dag van storting tot 2 dagen voor datum levering (daarna zit het verwerkt in het staffelbedrag)) ex BTW. Dit wordt in rekening gebracht bij die partij die (namens wie) de waarborgsom stort op de derdengeldenrekening.

Bij overstap dossiers:

Negatieve rente zal worden berekend naar -0,5%, uitgaande van een gemiddeld bedrag van € 15.000,00 en een gemiddeld ‘verblijf’ van 5 dagen op onze derdengeldenrekening komt dit neer op € 1,03, waardoor we afgerond uitkomen op € 1,00. Per overstap dossier wordt dus € 1,00 ex BTW in rekening gebracht. NB bij afkoopsommen boven € 100.000,00 is het tarief op te vragen bij KB Notarissen.

Het kantoorbeleid inzake negatieve rente ter zake de afdelingen familierecht en ondernemingsrecht kunt u opvragen bij KB Notarissen.

Wilt u meer informatie of heeft u advies nodig?

Maak een afspraak
Call Now Button