Loading...
Schenkingen

Schenkingen

Schenken kan op veel verschillende manieren. Elke manier heeft zijn eigen voor- en nadelen. Wilt u zeker weten dat iedereen blij wordt van uw schenking? KB notarissen helpt u met een regeling op maat. We helpen u graag om uit de vele mogelijkheden de juiste keuze te maken.

We behandelen op deze website de 3 meest voorkomende type schenkingen. Maar ook als u wat anders waardevols als sieraden, kunstwerken of auto’s schenkt aan anderen dan kunt u ervoor kiezen dit goed via KB notarissen te regelen. Het voorkomt later wellicht verwarring en u heeft een akte als bewijsstuk. Een notariële akte kan immers nooit kwijtraken. Bovendien stelt de notaris altijd vast of u de schenking uit vrije wil doet en of u de beslissing neemt met uw volle verstand. Daardoor staat u (of de ontvanger) sterk als er achteraf ruzie ontstaat en de zaak misschien in de rechtbank belandt. Met een goede vastlegging kunt u de juiste belastingvoordelen behalen.

KB notarissen is aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Namens de leden publiceert deze organisatie op haar website nuttige informatie en tips over diverse regelingen. We nemen er hiervan een aantal over met betrekking tot schenkingen. Vraag altijd ons advies over de actualiteit ervan en over de meest recente juridische en fiscale regelingen.

Schenken aan kinderen

Elk jaar mogen ouders belastingvrij geld schenken aan hun kinderen (tussen de 18 en 40 jaar). Dat bedrag mag eenmalig flink verhoogd worden bijvoorbeeld bij het volgen van een studie of de aanschaf van een huis.

Eenmaal in het leven kunnen ouders aan een kind (tussen 18 en 40 jaar) een bedrag geven waarover de kinderen geen schenkbelasting hoeven te betalen. Hoeveel dat is, hangt af van het doel van uw gift. Uw kind moet de eenmalig verhoogde belastingvrije gift altijd opgeven in een aangifte schenkbelasting (die wij natuurlijk ook voor u kunnen verzorgen).
De vrijgestelde bedragen veranderen ieder jaar, maar zijn nu ongeveer:

 • Eenmalige schenking: iets hoger dan eur. 25.000,–
 • Eenmalige schenking voor studie: iets hoger dan 53.000 euro
 • Eenmalige schenking voor eigen woning: iets hoger dan 100.000 euro
Jaarlijks kunnen ouders een bedrag belastingvrij schenken aan hun kinderen. Als u meer schenkt dan het belastingvrije bedrag, dan moet uw kind de schenking opgeven bij de belastingaangifte en schenkbelasting betalen. Het belastingvrije bedrag is nu iets hoger dan eur. 5.000,–
Schenkt u uw kinderen meer dan het belastingvrije bedrag, dan moeten uw kinderen belasting betalen over uw schenking. U kunt ook aanbieden om zelf de schenkbelasting voor uw kinderen te betalen.
Zit uw vermogen vast, bijvoorbeeld in een huis? Dan kunt u via de notaris al op papier geld schenken. U geniet dan nu al van belastingvoordelen (kleiner vermogen in box 3). Uw kind krijgt uw schenking pas na uw overlijden in handen en betaalt dan minder erfbelasting.

Wilt u dat de schenking aan uw kind goed wordt besteed? Dan kunt u voorwaarden meegeven. Bijvoorbeeld:

 • Uw kind krijgt het geld pas vanaf zijn 25e verjaardag in handen.
 • Uw kind mag uw gift alleen voor studie of een huis gebruiken.
 • U kunt bepalen onder welke voorwaarden u uw schenking kunt terugdraaien. Bijvoorbeeld als u krap bij kas komt te zitten.
 • U bepaalt wat er met het geld gebeurt als uw kind gaat scheiden.
Als u zeggenschap wilt behouden over het bedrag dat u hebt geschonken aan uw kind, dan kunt u bij de notaris een bewindvoerder benoemen. U kunt dit ook zelf zijn. De bewindvoerder bepaalt samen met het kind waar hij zijn geld aan uitgeeft. U bepaalt hoe lang het bewind duurt, maar maximaal tot uw kind 30 jaar is.

Schenken aan een goed doel, vereniging of kerkgenootschap

Een gift aan een goed doel kunt u helemaal of deels aftrekken van uw inkomstenbelasting. U kunt eenmalig of periodiek schenken. Een periodieke schenking legt u vast in een overeenkomst of in een notariële akte. Het goede doel hoeft geen belasting te betalen over uw schenking.

Als u eenmalig schenkt aan een goed doel met een ANBI-status, dan is uw gift (deels) aftrekbaar. Hoeveel u kunt aftrekken van de belasting, hangt af van uw inkomen. Een eenmalige gift aan een vereniging kunt u niet aftrekken van uw belasting.

Wilt u maandelijks of jaarlijks schenken aan een goed doel, sportvereniging, geloofsgenootschap of politieke partij? U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelastingen als:

 • U schenkt aan een goed doel met een ANBI-status of een vereniging
 • U schenkt vijf jaar lang ongeveer hetzelfde bedrag aan dezelfde organisatie
 • U regelt uw schenking in een overeenkomst of notariële akte

Voor een periodieke schenking aan een goed doel (ANBI) of vereniging is een overeenkomst nodig. Er zijn twee mogelijkheden:

 • U maakt samen met het goede doel een overeenkomst voor een periodieke schenking. Veel goede doelen hebben een modelovereenkomst op hun site. Die hoeft u alleen maar in te vullen. In zo’n modelovereenkomst staat bijvoorbeeld dat uw periodieke schenking automatisch ophoudt als het goede doel de ANBI-status verliest.
 • U regelt de periodieke schenking via de notaris. U kunt uw eigen voorwaarden formuleren. Zo kunt u in een notariële akte vastleggen dat uw periodieke schenking eindigt als uw inkomen daalt.

Belastingvrij schenken voor een koophuis

Wilt u geld geven aan iemand voor zijn of haar woning? In 2018 geldt dat over een gift tot 100.800 euro de (aanstaande) huiseigenaar geen belasting hoeft te betalen. Dat heet de ‘verhoogde schenkingsvrijstelling’. Ieder jaar maakt de Belastingdienst bekend wat de verhoogde schenkingsvrijstelling is voor het volgende jaar.
De belangrijkste voorwaarde voor uw schenking is dat de (aanstaande) huiseigenaar tussen de 18 en 40 jaar oud is. De ontvanger van uw gift hoeft geen familie te zijn. U kunt uw gift over maximaal drie jaar verspreiden.

De (aanstaande) huiseigenaar kan de gift gebruiken voor:

 • Aankoop van een huis
 • Verbetering of verbouw van zijn of haar huis
 • Onderhoud van het huis
 • Aflossen van hypotheek of restschuld
 • Afkopen van erfpacht, opstal of beklemming

Schenktips waarmee u iedereen blij maakt

Wilt u zeker weten dat iedereen blij wordt van uw schenking? En u zelf ook? 
Lees hier 8 tips.

Zit het grootste deel van uw geld vast in uw huis of beleggingen? Dan is het verstandig om pas te schenken als het geld ook echt op uw betaalrekening staat. Wilt u toch nu al schenken? Kies dan voor een schenking op papier.
Leuk dat u geld of spullen wilt schenken, maar denkt u ook aan uzelf? Welke plannen heeft u? Houdt u genoeg over om onverhoopte tegenslagen op te vangen? Bij de notaris kunt u regelen dat u uw schenking kunt terugdraaien als uw omstandigheden veranderen. Vertel dit wel aan de ontvanger. Dan weet hij dat hij het bedrag niet zomaar kan opmaken.
Geeft u geld of spullen aan één van uw kinderen? Voorkom dat uw andere kinderen zich gepasseerd voelen. Wees open over de schenking (of lening). In uw testament kunt verschillen recht trekken, zodat al uw kinderen uiteindelijk evenveel hebben gekregen.

Een schenking via de notaris heeft veel voordelen voor schenker en de ontvanger zoals belastingvoordelen. En u heeft meer grip op wat er met uw gift gebeurt. U kunt de gift natuurlijk ook zonder notaris regelen. Leg dan uw schenking vast in een eigen overeenkomst, oftewel een onderhandse akte.

Een schenking komt niet op ieder moment goed uit. Bijvoorbeeld als de ontvanger een uitkering heeft. Dan bestaat de kans dat hij of zij minder uitkering krijgt. Houd ook rekening met het bedrag dat u schenkt. Als u boven het belastingvrije bedrag schenkt, moet de ontvanger belasting betalen. Die schenkbelasting kunt u ook betalen.
Echtgenoten moeten elkaar altijd toestemming geven om een schenking te doen. Dat is wettelijk zo geregeld. Bent u getrouwd of geregistreerd partner in gemeenschap van goederen? Zorg dat uw partner dan ook de handtekening zet onder de akte of overeenkomst waarin u de gift regelt.
Wilt u uw kind en schoondochter/zoon allebei een leuk bedrag schenken waarover ze geen belasting hoeven te betalen? Houd er rekening mee dat de Belastingdienst een getrouwd stel (of geregistreerd partnerschap) als één persoon beschouwt. Zorg dat uw schenkingen opgeteld binnen het belastingvrije bedrag vallen.
Wat gebeurt er met uw schenking als uw kind gaat scheiden? U kunt vastleggen dat uw kind de schenking niet hoeft te delen met zijn of haar ex. Overigens kunt u ook regelen dat de ex juist wel geld meekrijgt.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op:

Wilt u meer informatie of heeft u advies nodig?

Maak een afspraak
Call Now Button