Loading...
Huwelijksvoorwaarden / Partnerschapsvoorwaarden

Huwelijksvoorwaarden/Partnerschapsvoorwaarden

Als je trouwt zijn de wettelijke regels voor het huwelijk van toepassing. Die regels gaan voor een belangrijk gedeelte over wat van wie is. Sinds 1 januari 2018 is de hoofdregel dat wat je voor het huwelijk had, wat je erft of geschonken krijgt, van die echtgenoot is die die goederen al had of gekregen heeft.

Alle goederen die na het aangaan van het huwelijk erbij komen, vallen in de gemeenschap van goederen en zijn dus gezamenlijk.

Er zijn veel gevallen waar je juist van dit wettelijk systeem af wilt wijken. Je kunt afwijken door huwelijks voorwaarden te maken. (Als je een geregistreerd partnerschap aangaat maak je Partnerschapsvoorwaarden).

Ook kan het verstandig zijn om je goed voor te laten lichten, zodat je een goed onderbouwde keuze maakt en jij en je partner ook allebei achter die keuze staan en de consequenties daarvan kennen.

In de huwelijkse voorwaarden kun je afspraken vastleggen over veel verschillende onderwerpen. Een paar voorbeelden van onderwerpen die je kunt regelen:

  • wie betaalt de kosten van de huishouding;
  • hoe verdelen de partners vermogenstoename of –afname;
  • wat regelen de partners voor het geval de relatie eindigt;
  • worden er clausules opgenomen met het oog op fiscale besparingen bij overlijden, zoals bijvoorbeeld een finaal verrekenbeding bij overlijden;
  • de huwelijkse voorwaarden moeten natuurlijk bij jullie huidige situatie passen, maar wordt ook met toekomstige veranderingen en andere levensfases rekening gehouden?;
  • wordt er een mediation-clausule opgenomen?;
  • in internationale situaties: welk recht is van toepassing en welke rechter in welk land is bevoegd?

Over al deze zaken kunnen wij je informeren en de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden voor je opstellen. Als dat nodig is gebruiken we daarvoor gesprekstechnieken uit mediation. We stemmen concepten desgewenst af met een advocaat of fiscalist, zodat ook in ingewikkelde situaties vooraf volledige duidelijkheid bestaat over de gevolgen van het huwelijk.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op:

Wilt u meer informatie of heeft u advies nodig?

Maak een afspraak
Call Now Button